1.    Care sunt informațiile pe care le colectăm de la și despre dumneavoastră:
Colectăm și de asemenea prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar atunci când ne furnizați informații prin completarea datelor din formularele de pe site-ul noastru www.torodecor.ro sau atunci cănd corespondenți cu noi prin telefon, e-mail sau prin orice altă modalitate.
Informațiile furnizate de către dumneavoastră pot include numele, prenumele, adresa poștală, e-mail și numărul de telefon, vârsta, data nașterii și sexul, precum și alte informații, după caz.
Nu vom colecta sau prelucra datele dumneavoastră cu caracter special despre originea rasială sau etnică, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală.

Dacă în mod voluntar, atunci când veți interacționa cu site-ul nostru ne veți furniza date cu caracter personal sau date cu caracter special ori prin corespondența cu noi telefonic, e-mail sau orice altă modalitate, din proprie voință și nu la cererea noastră, vom șterge astfel de date cu caracter personal din sistemele noastre dacă nu considerăm că prelucrarea acestora este necesară pentru un scop legitim al Societății Ya-Ya Color SRL, exceptând  cazului în care ați făcut datele publice într-un forum de mesaje vizibil publicului, caz în care vom șterge aceste date de pe site-ul noastru numai dacă legea impune astfel sau dacă nu dorim să le păstrăm.
Ori de câte ori veți vizita Websit-ul noastru vom colecta următoarele date:
•    vom colecta date tehnice, care pot include Adresa Internet Protocol (IP) care se utilizează pentru conectarea calculatorului dumneavoastră la internet, informațiile de conectare, tipul și versiunea de browser, fusul orar, plug-inurile, sistemul și platforma de operare, tipul dispozitivului și marca dispozitivului mobil. Toate aceste date pot fi colectate și prelucrate în numele nostru prin fișierele de tip cookie ale terțelor părți și puteți găsi mai multe informații despre acest lucru la adresa https://www.torodecor.ro/cookie.

•    date despre localizatoare uniforme de resurse (URL) complete, secvență de clicuri către, prin și de la Website-ul nostru, data și ora, informațiile sau produsele pe care le-ați vizitat ori le-ați căutat, articolele citite, categoriile de top accesate, durata vizitelor pe pagini, timpul mediu petrecut pe pagini, vizionarea videoclipurilor, metodele folosite pentru a naviga pe pagină, datele despre comportamentul Utilizatorilor și orice număr de telefon folosit pentru a apela sau orice adresă de e-mail folosită pentru a contacta reprezentanții departamentului nostru de servicii pentru clienți.

În cazul în care vom obține datele dumneavoastră cu caracter personal de la o terță parte, vă vom furniza toate informațiile despre prelucrare cât mai curând posibil, dar în orice caz nu mai târziu de 30 de zile de la obținerea acelor datelor cu caracter personal, inclusiv privind categoriile de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrării, scopul prelucrării și temeiul juridic al acesteia.

 

2.    Cum folosim datele cu caracter personal și care este temeiul juridic al prelucrării
Aspecte generale
Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următoarele situații:
•    dacă derulăm un contract pe care l-am încheiat cu dumneavoastră;
•    dacă va trebui să respectăm o obligație legală, respectiv legile aplicabile în relațiile de muncă, contabilitate, audit, monitorizarea egalității de șanse;
•    atunci când este necesar pentru interesele tuturor legitime pentru detectarea și prevenirea fraudei sau pentru asigurarea securității IT și a rețelelor, excepție facând cazul în care drepturile dumneavoastră fundamentale prevalează față de aceste interese;
•    dacă este necesar să protejăm interesele dumneavoastră vitale sau ale altor persoane;
•    și/sau în cazul în care este necesar pentru interesul public sau în scopuri oficiale.

Prelucrăm informațiile cu caracter personal pentru diverse motive tehnice, administrative și operaționale, cum ar fi pentru a ne asigura de prezentarea conținutului în cel mai eficient mod pentru dumneavoastră și pentru computerul dumneavoastră; pentru îmbunătățirea Website-ul noastru, pentru administrarea Website-ului noastru; pentru operațiuni interne, depanare, analiza datelor, testare, cercetare, statistică și cercetare; pentru publicitate și marketing, inclusiv pentru scopuri de marketing specific, astfel încât să oferim un conținut, inclusiv un conținut personalizat, care ar putea fi de interes mai mare pentru dumneavoastră; precum și ca parte a eforturilor noastre de a păstra Website-ul noastru în siguranță.

În unele cazuri, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar cu consimțământul dumneavoastră. În aceste cazuri, vă vom solicita separat consimțământul dumneavoastră, în mod transparent, atunci când furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Ulterior, veți putea să vă retrageți consimțământul în orice moment prin intermediul adresei de e-mail suport@torodecor.ro. Cu toate acestea, retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea nici unei prelucrări care a avut loc înainte de retragerea acestuia.

În cazul în care vom solicita date cu caracter personal pentru a respecta obligații legale sau contractuale, furnizarea acestor date cu caracter personal de către dumneavoastră este obligatorie. Acest lucru înseamnă că, dacă astfel de date cu caracter personal nu sunt furnizate, nu vom putea să gestionăm relațiile contractuale sau să respectăm obligațiile care ne sunt impuse. În toate celelalte cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este opțională și nu aveți obligația de a le furniza.
De asemenea, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum datele de identificare, datele de contact și adresa de reședință, în scopul posibilei exercitări a drepturilor sau a reclamațiilor noastre împotriva dumneavoastră în viitor. Această prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim, fiind necesar să ne exercităm drepturile în cazul unor eventuale litigii.

Cel mai frecvent, vom folosi informațiile dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:

A.     Parteneri comerciali:
În scopul furnizării de servicii, livrării de bunuri și efectuării plăților în baza contractelor relevante, vă putem prelucra datele cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare, date de contact de afaceri, date bancare și codul de identificare fiscală, pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA.  Această prelucrare se bazează pe executarea unui contract la care dumneavoastră, în calitate de Partener comercial, sunteți parte, obligații legale care ne sunt impuse și interesul nostru legitim.
În unele cazuri, prelucrăm date cu caracter personal, cum ar fi numele și datele de contact ale angajaților sau ale contractanților Partenerilor comerciali în scopul comunicărilor legate de executarea unui anumit contract cu Partenerii comerciali. Această prelucrare se bazează pe (i) executarea unui contract la care Partenerii comerciali sunt parte, (ii) obligațiile legale care ne sunt impuse și (iii) interesul nostru legitim.
Fiind Partener comercial, vă putem furniza comunicări despre noile noastre produse și servicii. Dacă nu mai doriți să primiți aceste comunicări, puteți renunța trimițându-ne un e-mail la adresa suport@torodecor.ro

B.  Utilizatori și clienți:
În scopul furnizării serviciilor, a livrării de bunuri și efectuării plăților în baza contractelor relevante (inclusiv a abonamentelor), vă putem prelucra datele cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare, datele de contact, datele bancare. Această prelucrare se bazează pe executarea unui contract la care Utilizatorii (în special abonații) sunt parte sau pe o obligație legală care ne este impusă.
Putem prelucra datele cu caracter personal astfel încât să vă putem oferi informații despre bunuri sau servicii care considerăm că vă interesează. Dacă sunteți un client existent, vă vom contacta numai prin e-mail, prin SMS sau prin notificări push prin intermediul Aplicațiilor Mobile (după caz) cu informații despre bunuri și servicii similare cu cele care au făcut obiectul unei vânzări anterioare sau unei negocieri cu dumneavoastră în vederea vânzării, cu excepția cazului în care ați optat altfel anterior. Dacă sunteți un client nou, vă vom contacta prin mijloace electronice numai dacă avem acordul dumneavoastră prealabil.

Dacă nu doriți să vă folosim datele în acest fel, bifați caseta corespunzătoare din formularul prin care colectăm datele dumneavoastră formularul de înregistrare. Dacă ați instalat o Aplicație Mobilă și doriți să nu mai primiți notificări push, puteți schimba setările pe dispozitivul mobil sau prin Aplicația Mobilă.
Nu vom partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu terțe părți în scopuri de marketing fără consimțământul dumneavoastră explicit în acest sens.
Putem, de asemenea, să vă folosim datele cu caracter personal pentru a face sugestii și recomandări dumneavoastră și altor Utilizatori ai Website-urilor nostru despre produse sau servicii care ar putea să vă intereseze pe dumneavoastră sau pe aceștia.

 

3. Divulgăm datele dumneavoastră cu caracter personal ?
NU vindem datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți.
În cadrul Societății Ya-Ya Color SRL, doar un număr limitat de membri ai personalului, cum ar fi cei din departamentele de Vânzări, Juridic, și IT au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal conform principiului nevoii de a cunoaște (”on a need to know basis”). Acești membri ai personalului sunt supuși unor obligații de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul UE – GDPR 679/2016. Astfel, sunt luate măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protecția datelor cu caracter personal. Membrii personalului Societății Ya-Ya Color SRL au dreptul să gestioneze datele cu caracter personal numai la instrucțiunile Societății Ya-Ya Color SRL și, dacă este necesar, în legătură cu responsabilitățile de serviciu.
Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți) în conformitate cu legile aplicabile.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi, de asemenea, divulgate unor terțe părți, inclusiv:
•    furnizori de servicii care oferă sprijin administrativ, profesional și tehnic Societății Ya-Ya Color SRL pentru suport IT, de securitate și resurse comerciale;
•    parteneri de afaceri, furnizori și subcontractanți pentru executarea tuturor contractelor pe care le încheiem cu dumneavoastră (inclusiv abonamente la serviciile noastre);
•    furnizorii de servicii de analiză și de motoare de căutare care ne ajută în îmbunătățirea și optimizarea Website-urilor noastre.
Societatea Ya-Ya Color SRL poate dezvălui, de asemenea, date cu caracter personal unor consultanți externi (de exemplu, avocați, contabili, auditori), dacă este necesar.
Am putea partaja date cu caracter personal cu Companiile noastre Afiliate și cu alte terțe părți în contextul anumitor tipuri de tranzacții, inclusiv în contextul tranzacțiilor care implică o schimbare a controlului asupra Societății Ya-Ya Color SRL, vânzarea substanțială a tuturor activelor sale sau restructurări comerciale.

 

4. Stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și transferurile în străinătate
Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm sunt stocate în Uniunea Europeană („UE”) și în Spațiul Economic European („SEE”). Cu toate acestea, informațiile colectate de terțe părți prin intermediul fișierelor de tip Cookie (de exemplu, prin Google Double Click for Publishers) vor servi, în general, traficului dintr-un centru de date care se află cel mai aproape de locul de unde provine traficul. Aceasta înseamnă că astfel de informații, inclusiv traficul publicitar, pot fi gestionate de servere situate în SEE și pot fi transferate în afara SEE. Pentru mai multe informații, consultați Politica privind fișierele de tip cookies https://www.torodecor.ro/cookie
Intenționăm să nu transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în afara SEE dacă nu există protecții adecvate, incluzând:
•    o decizie privind caracterul adecvat emisă de Comisia Europeană cu privire la țara sau țările de destinație;
•    o certificare „scut de confidențialitate”;
•    reguli corporatiste obligatorii corespunzătoare;
•    un cod de conduită aprobat, împreună cu angajamentele obligatorii și executorii ale operatorului de date sau persoanei împuternicite de către operatorul de date din țara aflată în afara UE și SEE;
•    un mecanism de certificare aprobat, împreună cu angajamentul obligatoriu și executoriu al operatorului de date sau al persoanei împuternicite de către operatorul de date într-o țară din afara UE și SEE de a aplica garanțiile corespunzătoare; sau
•    clauze contractuale standard UE aprobate de Comisia Europeană.

 

5. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ
Puteți să ne solicitați următoarele:
•    să vă confirmăm dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de noi,
•    să vă furnizăm o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal și/sau să le corectăm.
•    În anumite circumstanțe, aveți dreptul să ne solicitați să ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal sau, în baza dreptului la portabilitate, să ne cereți să transferăm o parte din datele dumneavoastră cu caracter personal către dumneavoastră sau către alte entități.
•    Aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune unor prelucrări ale datelor dumneavoastră cu caracter personal (de exemplu, utilizarea prelucrării în scopuri de marketing direct sau anumitor decizii luate numai prin prelucrare automatizată (inclusiv crearea de profiluri).
•    În cazul în care v-am solicitat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ fără efecte negative asupra dumneavoastră.
•    În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal deoarece avem un interes legitim în a proceda astfel (după cum s-a explicat mai sus), aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune acestei prelucrări.
•    De asemenea, aveți dreptul să restricționați prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite circumstanțe.
•    Rețineți faptul că drepturile dumneavoastră descrise mai sus pot fi limitate în anumite situații și fac obiectul legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal (de exemplu, dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi limitat în cazul în care putem demonstra că avem motive legitime convingătoare pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal care prevalează față de interesele dumneavoastră). Va trebui să vă dovediți identitatea și să ne oferiți alte detalii care să ne ajute să răspundem cererii dumneavoastră. Nu vom percepe o taxă pentru a răspunde cererii dumneavoastră cu excepția cazului în care acest lucru este permis de lege și, în cazul în care se percepe o astfel de taxă, aceasta va fi rezonabilă și proporțională cu cererea dumneavoastră. Dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați prin intermediul adreselor de email al societății noastre și/sau responsabilului cu protecția datelor, respectiv, suport@torodecor.ro. Sperăm că putem răspunde tuturor întrebărilor dumneavoastră cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, aveți, de asemenea, dreptul de a depune o reclamație la autorităților de supraveghere privind protecția datelor. Puteți depune reclamația în Statul Membru în care locuiți, în care lucrați sau în care a avut loc presupusa încălcare a legii privind protecția datelor.

6. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal
Intenționăm să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai atât timp cât este necesar, în conformitate cu Politica noastră privind Păstrarea Datelor, pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru a îndeplini scopurile enumerate în prezenta Notă de informare și/sau impusă de legislația aplicabilă, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane). De exemplu, dacă sunteți un Partener comercial, vă vom păstra datele cu caracter personal pe perioada exercitării relației contractuale cu dumneavoastră.

În cazul în care avem o relație comercială continuă cu dumneavoastră în calitate de Partener comercial (de exemplu în cazul în care putem utiliza aceleași date cu caracter personal în relații contractuale separate cu dumneavoastră), vom continua să păstrăm aceste date cu caracter personal până la încetarea relației noastre comerciale și pentru perioada minimă de păstrare impusă de lege, sub rezerva Politicii noastre privind Păstrarea Datelor. Dacă doriți mai multe informații despre cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresele de email al societății noastre și/sau responsabilului cu protecția datelor, respectiv, suport@torodecor.ro.

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

 

7.     Securitatea datelor
Păstrăm datele dumneavoastră pe serverele noastre și pe servere găzduite de terțe părți (inclusiv serviciilor de cloud ale terțelor părți cloud – ”cloud-based services”). Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate, menite să vă protejeze datele cu caracter personal și să împiedice accesul neautorizat. Am intrat în relații contractuale cu terțe părți care oferă servicii de găzduire și aceste contracte includ obligații privind securitatea organizațională și tehnică a datelor cu caracter personal. Toate tranzacțiile de plată vor fi criptate (de exemplu, utilizând protocolul TLS). Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității tuturor mijloacelor de autentificare (de exemplu, parole) utilizate de dumneavoastră pentru a accesa părți ale Website-urilor noastre. Transmiterea datelor prin internet nu este complet sigură. Deși vom face tot posibilul pentru a vă proteja datele, nu putem garanta securitatea datelor dumneavoastră transmise pe Website-urile noastre; orice transmisie se face pe propriul dumneavoastră risc. După ce primim datele dumneavoastră, vom folosi proceduri stricte și caracteristici de securitate pentru a încerca să împiedicăm accesul neautorizat.

 

8.     Confidențialitatea datelor minorilor
Societatea Ya-Ya Color SRL nu colectează cu bună știință pe Website-urile sale date cu caracter personal de identificare de la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani. Dacă un părinte sau un tutore are cunoștință că copiii săi au furnizat Societății Ya-Ya Color SRL datele lor cu caracter personal, acesta trebuie să informeze imediat Societatea Ya-Ya Color SRL. În cazul în care Societatea Ya-Ya Color SRL descoperă că o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani i-a furnizat date cu caracter personal, Societatea Ya-Ya Color SRL va distruge aceste informații de pe serverele sale imediat, cu excepția cazului în care părintele sau tutorele își dă consimțământul explicit pentru prelucrarea de către companie a datelor cu caracter personal ale copilului în scopurile specificate.

 

9.     Fișierele de tip Cookie și widgeturi de comunicare socială
Website-urile noastre utilizează fișiere de tip Cookie pentru a vă distinge de ceilalți Utilizatori ai Website-urilor noastre. Acest lucru ne ajută să vă oferim o experiență bună atunci când navigați pe Website-urile noastre și ne permite, de asemenea, să ne îmbunătățim Website-urile. Această prelucrare se bazează pe consimțământul dumneavoastră exprimat pe Website-urile noastre sau prin setările din browserul dumneavoastră. Pentru informații detaliate despre fișierele de tip Cookie pe care le folosim, cât timp le folosim și despre scopurile pentru care le folosim, consultați Politica noastră privind fișierele de tip cookie.

Website-urile noastre pot include funcții de comunicare socială, cum ar fi buton Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn sau Youtube. Aceste funcții pot colecta informații despre dumneavoastră, cum ar fi adresa IP și website-urile pe care le vizitați, și pot seta un fișier de tip cookie pentru a îi permite să funcționeze corect. Prelucrarea acestor informații prin intermediul interacțiunilor cu aceste caracteristici este guvernată de nota de informare/politica privind confidențialitatea a Societății Ya-Ya Color SRL care le furnizează (consultați secțiunea privind drepturile dumneavoastră de mai sus).

 

10.     Linkuri către alte website-uri
Website-ul nostru poate furniza linkuri către website-uri pe care Societatea Ya-Ya Color SRL nu le controlează. După ce faceți clic pe un link al unei terțe părți, veți fi direcționat(ă) către website-ul terței părți. Dacă vizitați oricare dintre aceste website-uri conectate, trebuie să analizați politicile lor privind confidențialitatea. Nu suntem responsabili pentru politicile și practicile altor companii. Societatea Ya-Ya Color SRL nu controlează și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile privind confidențialitatea și notele de informare sau practicile website-urilor sau serviciilor terțelor părți.

 

11.     Contact
Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la conținutul acestui document sau la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați un drept, puteți contacta Societatea Ya-Ya Color SRL la adresa suport@torodecor.ro sau puteți transmite o scrisoare în atenţia Responsabilului privind Prelucrarea Datelor Personale la adresa: Comuna Domnesti, Sat Domnesti, Str Domnesti 513i, Jud. Ilfov.

Vă rugăm să nu divulgați date cu caracter special (de exemplu, informații legate de originea rasială sau etnică, de opinii politice, de convingeri religioase sau de altă natură, de sănătate sau de apartenență la un sindicat), numere de asigurare socială sau informații legate de cazierul penal atunci când ne contactați.
 Putem actualiza aceste informatii periodic și vă vom notifica orice modificare prin postarea noii variante pe site-urile noastre web.