POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Ultima actualizare: 14.03.2024

Prin prezenta Politică vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal.

Prelucrarea acestora o realizăm în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (,,Regulamentul general privind protecția datelor”, în continuare ,,R.G.P.D.”) și ale legislației naționale relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

 1. CINE SUNTEM NOI?

YA-YA COLOR SRL (în continuare ,,Societatea” sau ,,Noi”) este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/580/2009, având Cod Unic de Înregistrare 25245057.

YA-YA COLOR SRL împreună cu alte societăți de top din domeniul produselor de bricolaj (Pennelli Boldrini și Ceramica y Artesania) prin intermediul brandului Toro Decor  oferă spre comercializare o gamă variată de produse și opțiuni creative pentru decorarea locuinței Dvs. ce adaugă un plus de stil și rafinament în amenajarea deosebită a acesteia. De la vopsele și materiale de pictură de înaltă calitate (oferite de YaYa Color), la pensule și accesorii fine (de la Pennelli Boldrini) și până la obiecte de ceramică și artizanat (de la Ceramica y Artesania) – vă puteți exprima stilul personal în ceea ce privește decorarea locuinței Dvs., context în care arta devine o realitate, iar estetica și eleganța se contopesc pentru a crea un mediu plin de inspirație.

Datele noastre de contact sunt:

Adresa sediului social: Comuna Domnești, Sat Domnești nr. 513i, județul Ilfov.

Adresa magazin: Oraș Pantelimon, Str. Mioriței, nr. 42, judetul Ilfov.

Adrese de E-mail: office@torodecor.ro, yayacolor@gmail.com

Nr. de tel.: 0729.011.468

 

 1. CUM PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Societatea, în calitatea sa de Operator, prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate (angajați, reprezentanți clienți persoane fizice/juridice, parteneri contractuali și colaboratori, și datele altor persoane fizice care interacționează cu Societatea și/sau sunt antrenate în relații contractuale cu acesta).

Datele cu caracter personal sunt:

 • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • exacte și actualizate în termen;
 • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.
 1. CARE SUNT TIPURILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ȘI ÎN CE SCOP SUNT PRELUCRATE ACESTEA?

Se pot contacta reprezentanții Societății și în mod direct – prin telefon mobil, accesând numărul de telefon mobil indicat pe pagina principală (la sec acceațiunea ”Acasă”) de pe website-ul www.torodecor.ro.  

În scopul completării și transmiterii Formularului de comandă produse (se alege produsul accesând una din secțiunile ”Camera din față”, ”Catalog produse”, ”Tencuială decorativă” – se apasă pe pictograma Coș din partea dreapta-sus – Finalizare comandă) de pe website-ul Societății www.torodecor.ro, prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: tipul clientului (persoană fizică/juridică), nume, prenume, nr. telefon, adresă de E-mail, țara/regiunea, stradă, număr, apartament (opțional) județ, oraș, cod poștal. 

După ce vizualizați comanda și alegeți una din modalitățile de plată, apăsați pe butonul ”Plasează comanda”.

În vederea postării unui comentariu pe Blog-ul Societății (secțiunea Blog – Lasă un răspuns), prelucrăm în principal următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, adresă de E-mail, domeniu, orice și alte date despre produsul achiziționat la rubrica ”Comment”. 

Se bifează căsuța cu mesajul ”Salvează-mi numele, emailul și site-ul web în acest navigator pentru data viitoare când o să comentez” și se apasă pe butonul ”Publică comentariul”.

În vederea postării unei recenzii despre produsul oferit spre comercializare pe website-ul Societății www.torodecor.ro (secțiunea ”Catalog produse” – se apasă butonul Recenzii din stânga-jos), prelucrăm în principal următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, adresă de E-mail, orice și alte date despre produsul respectiv la rubrica ”Recenzia ta”, precum și o opinie personală (dacă produsul cumpărat respectă sau nu specificațiile menționate de Vânzător) prin exprimarea unui grad de satisfacție față de produs printr-o evaluare sub forma unui punctaj de la o stea la cinci stele.

Se bifează căsuța cu mesajul ”Salvează-mi numele, emailul și site-ul web în acest navigator pentru data viitoare când o să comentez” și se apasă pe butonul ”Trimite”.

În vederea creării unui Cont de client pe website-ul Societății www.torodecor.ro (se apasă pictograma ”Omuleț” din partea dreapta-sus – Înregistrare) se prelucrează adresa de E-mail și se introduce o parolă, după care se apasă pe butonul ”Înregistrare”. În mod similar, pentru autentificarea la contul deja creat, se prelucrează adresa de E-mail și parola aleasă.

Pentru încheierea și executarea contractelor de prestări servicii și de parteneriat/colaborare, prelucrăm în principal următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, serie și număr carte de identitate/pașaport, genul, adresă de domiciliu/reședință, numărul de cont bancar, adresă de E-mail, nr. de telefon.

Pentru vizitatorii website-ului este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, navigatorul de internet, locația, paginile web accesate pe website-ul nostru, timpul petrecut pe website, rețeaua de internet, dispozitivul utilizat. Pentru mai multe detalii în acest sens, consultați Politica de Cookies-uri.

 

Nu vă utilizăm datele dvs. cu caracter personal pentru a vă transmite comunicări de tip marketing, precum Newsletter-uri, decât dacă vă dați consimțământul în mod expres pentru astfel de comunicări, bifând o căsuță de acord în acest sens. În acest sens, vă prelucrăm doar E-mailul și ne asigurăm că aveți la dispoziție o opțiune simplă de a vă dezabona în orice moment, respectiv de a vă retrage consimțământul cu privire la primirea acestor tipuri de comunicări.

 1. CARE SUNT TEMEIURILE LEGALE PE CARE SE BAZEAZĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în vederea:

 • încheierii și executării diferitelor contracte;
 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care ne revin;
 • în baza consimțământului solicitat și/sau oferit în prealabil (pentru transmiterea comunicărilor de tip marketing etc.);
 • în scopul intereselor legitime urmărite de Societate (ex. adoptarea de măsuri de protecție și securitate a angajaților noștri, exercitarea unor drepturi și interese legitime ale Societății în cadrul procedurilor contencioase sau necontencioase etc.)
 1. PE CE DURATĂ PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate în prezenta Politică sau pe durata impusă de lege (ex. în materie de arhivare, de contabilitate etc.).

 1. CUI TRANSMITEM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Nu vom comunica sau transfera vreunui terț, niciuna dintre datele cu caracter personal colectate de la dvs. sau despre dvs. cu excepția:

 • Autorităților și instituțiilor publice – când există o obligație legală în acest sens sau în scopul unui interes legitim (apărarea drepturilor Societății în procedurile contencioase sau necontencioase etc.).
 • Partenerilor contractuali sau colaboratorilor Societății care ne oferă servicii de găzduire web SC Cyber_Folks S.R.L., de dezvoltare website – procesare internă, mentenanță website – procesare intern, marketing online și comunicare de marketing Limitless PPC Agency S.R.L.
 • Oricărui terț – dacă v-ați dat consimțământul în mod expres și punctual, pentru respectiva situație și respectivele date.
 1. CE MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI GARANȚII LUĂM?

Societatea implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor cu caracter personal.

Utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri interne de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

 1. CARE SUNT DREPTURILE DVS. ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ?

Orice persoană vizată își poate exercita următoarele drepturi, așa cum sunt prevăzute de către Regulamentul general privind protecția datelor:

 • Dreptul de acces;
 • Dreptul de rectificare;
 • Dreptul la ștergere;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării;
 • Dreptul la portabilitate;
 • Dreptul la opoziție a prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • Dreptul de a se adresa Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (dataprotection.ro) și instanțelor de judecată.

Pentru orice întrebări, nelămuriri sau exercitarea acestor drepturi ne puteți contacta prin E-mail la adresa: office@torodecor.ro prin poștă sau curier la adresa: Comuna Domnești, Sat Domnești nr. 513i, județul Ilfov, România.