Conditii Generale de Utilizare

Site-ul www.torodecor.ro (în continuare, „site-ul web”) este deținut de SC Ya-Ya Color SRL (în continuare, „COMPANIA”), cu sediul social in: Comuna Domnesti, Sat Domnesti, Strada Domnesti, 513i, Judetul Ilfov, Romania.

SC Ya-Ya Color SRL vă întâmpină și vă invită să citiți cu atenție Condițiile Generale de Utilizare ale acestui site web (în continuare, „Condițiile Generale de Utilizare”) care descriu termenii și condițiile ce vor fi aplicabile navigării dvs. prin acesta, în conformitate cu prevederile reglementărilor romane aplicabile. Deoarece compania ar putea modifica în viitor aceste Condiții de Utilizare, SC Ya-Ya Color SRL vă întâmpină și vă invită să citiți cu atenție Condițiile Generale de Utilizare ale acestui site web (în continuare, „Condițiile Generale de Utilizare”) care descriu termenii și condițiile ce vor fi aplicabile navigării dvs. prin acesta, în conformitate cu prevederile reglementărilor, vă recomandăm să le cititi periodic pentru a fi informați în mod corespunzător cu privire la modificările aduse.
În scopul ca utilizarea site-ului web să respecte criteriile de transparență, claritate și simplitate, SC Ya-Ya Color SRL informează utilizatorul că orice sugestie, îndoială sau întrebare cu privire la Condițiile Generale de Utilizare va fi primită și rezolvată prin contactarea companiei prin adresa de  e-mail suport@torodecor.ro

1. Obiectiv
Toro Decor furnizează conținutul și serviciile disponibile pe site, sub rezerva acestor Condiții Generale de Utilizare, precum și a politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal (în continuare, „Politica de Protecție a Datelor”). Accesul la acest site web sau utilizarea acestuia în orice mod vă conferă calificarea de „Utilizator” și implică acceptarea fără rezerve a tuturor acestor Condiții Generale de Utilizare, rezervându-i companiei dreptul de a le modifica oricând. În consecință, va fi responsabilitatea fiecărui utilizator, citirea atentă a Condițiilor Generale de Utilizare în vigoare în fiecare dintre ocaziile în care accesează acest site web, prin urmare, dacă nu este de acord cu oricare dintre aceleași prevederi din acest document, trebuie să se abțină de la utilizarea acestui site web.
De asemenea, sunteți avertizat că, uneori, pot fi stabilite condiții speciale pentru utilizarea conținutului și / sau serviciilor specifice pe site-ul web, utilizarea conținutului sau serviciilor menționate va implica acceptarea condițiilor speciale specificate în acesta.

2. Servicii
Prin intermediul site-ului web, Toro Decor oferă utilizatorilor posibilitatea de a accesa: informații despre companie, informațiile sale de contact, produsele și serviciile sale, tarifele sale, ofertele sale comerciale, locația sa, o secțiune de contact pentru a face cereri de furnizare a datelor dvs. personale, linkuri pentru a accesa rețelele sociale (denumite în continuare „Servicii”).

3. Confidențialitate și Prelucrarea Datelor
 Atunci când este necesar să furnizați date cu caracter personal pentru a accesa anumite conținuturi sau servicii, Utilizatorii vor garanta veridicitatea, acuratețea, autenticitatea și validitatea acestuia. Compania va furniza respectivelor date tratamentul automatizat corespunzător în funcție de natura sau scopul său, în termenii indicați în secțiunea privind politica de protecție a datelor.

4. Proprietatea Industrială și Intelectuală
Utilizatorul recunoaște și acceptă faptul că toate conținuturile afișate pe site și, în special, proiectele, textele, imaginile, siglele, pictogramele, butoanele, software-ul, denumirile comerciale, mărcile sau orice alte semne susceptibile de utilizare industrială și / sau comercială sunt supuse Drepturile de Proprietate Intelectuală și toate mărcile comerciale, denumirile comerciale sau semnele distinctive, toate drepturile de proprietate industrială și intelectuală, asupra conținutului și / sau a oricăror alte elemente inserate în pagină, care sunt proprietatea exclusivă a Toro Decor și / sau a terților, care au dreptul exclusiv de a le folosi în traficul economic. Prin urmare, Utilizatorul este de acord să nu reproducă, să copieze, să distribuie, să pună la dispoziție sau în orice alt mod să comunice public, să transforme sau să modifice astfel de conținut, menținând compania inofensivă de orice pretenție care decurge din încălcarea unor astfel de obligații. Accesul la Website nu implică în niciun caz niciun tip de renunțare, transmitere, licență sau cesiune totală sau parțială a drepturilor menționate, cu excepția cazului în care se prevede în mod expres altfel. Aceste Condiții Generale de Utilizare a site-ului web nu conferă utilizatorilor niciun alt drept de utilizare, modificare, exploatare, reproducere, distribuție sau comunicare publică a site-ului web și / sau a conținutului acestuia, altele decât cele prevăzute în mod expres aici. Orice altă utilizare sau exploatare a oricăror drepturi va face obiectul autorizării prealabile și exprese acordate în mod special în acest scop de către Toro Decor sau de terțul titular al drepturilor afectate.
Conținutul, textele, fotografiile, desenele, logo-urile, imaginile, programele de calculator, codurile sursă și, în general, orice creație intelectuală existentă pe acest site, precum și site-ul în sine, ca o lucrare artistică multimedia, sunt protejate ca drepturi de autor prin legislația privind proprietatea intelectuală. Toro Decor este proprietarul elementelor care alcătuiesc designul grafic al site-ului web, meniurile, butoanele de navigare, codul HTML, textele, imaginile, texturile, grafica și orice alt conținut de pe site sau, în orice caz, aveți autorizația corespunzătoare pentru utilizarea elementelor menționate. Conținutul furnizat pe site-ul web nu poate fi reprodus în totalitate sau parțial, sau transmis sau înregistrat de niciun sistem de recuperare a informațiilor, sub orice formă sau în orice mediu, cu excepția cazului în care se obține o autorizare prealabilă, prin scris, a entității menționate anterior.
De asemenea, este interzisă suprimarea, eludarea și / sau manipularea „dreptului de autor”, precum și a dispozitivelor de protecție tehnică sau a oricăror mecanisme de informare pe care conținutul le poate conține. Utilizatorul acestui site se angajează să respecte drepturile expuse și să evite orice acțiune care le-ar putea dăuna, rezervând în orice caz companiei exercitarea oricăror mijloace sau acțiuni legale care îi corespund în apărarea drepturilor sale legitime de proprietate intelectuală și industrială.

5. Obligațiile și responsabilitățile utilizatorului site-ului web
Utilizatorul este de acord să:
Utilizeze corect și legal site-ul web, precum și conținutul și serviciile, în conformitate cu: (i) legislația aplicabilă în orice moment; (ii) Condițiile Generale de Utilizare ale site-ului web; (iii) morale general acceptate și bune obiceiuri și (iv) ordine publică.
Furnizeze toate mijloacele și cerințele tehnice necesare pentru a accesa site-ul web.
Furnizeze informații veridice completând formularele conținute pe site-ul web cu datele dvs. personale și menținându-le actualizate în permanență, astfel încât să răspundă, în orice moment, la situația reală a utilizatorului. Utilizatorul va fi singurul responsabil pentru orice declarație falsă sau inexactă făcută și pentru daunele cauzate companiei sau terților datorită informațiilor furnizate.
Cu toate acestea, ceea ce este stabilit în secțiunea anterioară, Utilizatorul trebuie să se abțină și de la:
a) Utilizarea neautorizată sau frauduloasă a site-ului web și / sau a conținutului în scopuri sau efecte ilegale, interzise în aceste condiții generale de utilizare, dăunătoare drepturilor și intereselor terților sau care, în orice mod, pot deteriora, dezactiva, supraîncărca , deteriorează sau împiedică utilizarea normală a serviciilor sau documentelor, fișierelor și a tuturor tipurilor de conținut stocate pe orice computer.
b) Accesarea sau încercarea de a accesa resurse sau zone restricționate ale site-ului web, fără a respecta condițiile necesare pentru respectivul acces.
c) Provocarea de daune sistemelor fizice sau logice ale site-ului web, ale furnizorilor acestuia sau ale terților.
d) Introducerea sau răspândirea de viruși computerizați sau orice alte sisteme fizice sau logice care pot provoca daune sistemelor fizice sau logice ale companiei, ale furnizorilor acesteia sau ale terților.
e) Încercarea să accesați, să utilizați și / sau să manipulați datele companiei, ale furnizorilor terți și ale altor Utilizatori.
f) A sterge, ascunde sau sa manipulați notele privind drepturile de proprietate intelectuală sau industrială și alte date care identifică drepturile companiei sau ale terților incorporați în conținut, precum și dispozitivele tehnice de protecție sau orice mecanisme de informare care pot fi inserate în conținut .
g) Să obțineți și încercați să obțineți conținutul folosind alte mijloace sau proceduri decât cele care, în funcție de caz, au fost puse la dispoziție în acest scop sau au fost indicate în mod expres pe paginile web unde se găsesc conținutul sau, în general, a cele care sunt utilizate în mod obișnuit pe internet deoarece nu implică riscul de deteriorare sau dezactivare a site-ului și / sau a conținutului.
h) În special, și doar orientativ și nu exhaustiv, Utilizatorul este de acord să nu transmită, să difuzeze sau să pună la dispoziția terților informații, date, conținut, mesaje, grafică, desene, fișiere de sunet și / sau imagine, fotografii, înregistrări, software și, în general, orice fel de material care:
i) inducă, să incite sau să promoveze acțiuni criminale, denigratoare, defăimătoare, violente sau, în general, contrare legii, moralei, bunelor obiceiuri general acceptate sau ordinii publice.
(ii) Induceți, incitați sau promovați acțiuni, atitudini sau gânduri discriminatorii bazate pe sex, rasă, religie, credințe, vârstă sau condiție.
(iii) încorporează, pune la dispoziție sau permite accesul la produse, elemente, mesaje și / sau servicii care sunt criminale, violente, jignitoare, dăunătoare, degradante sau, în general, contrare legii, moralității și bunelor obiceiuri general acceptate sau publicului Ordin.
(iv) Induce sau poate induce o stare inacceptabilă de anxietate sau frică.
(v) Induceți sau incitați la angajarea în practici periculoase, riscante sau dăunătoare pentru sănătate și echilibru mental.
(vi) Este protejat de legislația privind protecția intelectuală sau industrială aparținând SC Ya-Ya Color SRL sau terților, fără ca utilizarea intenționată să fi fost autorizată.
(vii) Este contrară onoarei, intimității personale și familiale sau imaginii oamenilor.
(viii) Constituie orice tip de publicitate.
(ix) Includeți orice tip de virus sau program care împiedică funcționarea normală a site-ului web.
Dacă pentru a accesa unele dintre serviciile și / sau conținutul site-ului, vi se oferă o parolă, sunteți obligat să o folosiți cu sârguință, păstrând-o secretă în orice moment. În consecință, veti fi responsabil pentru păstrarea și confidențialitatea adecvată a acesteia, acceptând să nu o atribuiti unor terțe părți, temporar sau permanent, sau să permiteti accesul la serviciile și / sau conținutul menționat anterior de către terți. De asemenea, sunteti obligat sa notificati compania cu orice fapt care ar putea implica o utilizare necorespunzătoare a parolei sale, cum ar fi, de exemplu, furtul, pierderea sau accesul neautorizat, pentru a continua cu anularea imediată a acesteia. În consecință, atâta timp cât nu se face notificarea anterioară, SC Ya-Ya Color SRLva fi scutita de orice răspundere care ar putea rezulta din utilizarea necorespunzătoare a parolei dvs., fiind responsabilitatea dvs. pentru orice utilizare ilicită a conținutului și / sau serviciilor site-ului de către orice terț nelegitim.
Dacă încălcați neglijent sau intenționat oricare dintre obligațiile stabilite în aceste Condiții Generale de Utilizare, veți fi răspunzător pentru toate daunele care ar putea apărea pentru SC Ya-Ya Color SRL din respectiva încălcare.

6. Responsabilități
SC Ya-Ya Color SRL nu garantează accesul continuu, nici vizualizarea, descărcarea sau utilizarea corectă a elementelor și informațiilor conținute în paginile site-ului web, care pot fi împiedicate, împiedicate sau întrerupte de factori sau circumstanțe care sunt dincolo de controlul său.
SC Ya-Ya Color SRL nu este responsabil pentru deciziile care pot fi luate ca urmare a accesului la conținutul sau informațiile oferite.
SC Ya-Ya Color SRL poate întrerupe serviciul sau poate incheia imediat relația cu Utilizatorul dacă detectează că utilizarea site-ului său web sau a oricăruia dintre serviciile oferite în acesta este contrară acestor Condiții Generale de Utilizare. Compania nu este responsabilă pentru daune, pierderi , creanțe sau cheltuieli derivate din utilizarea site-ului web. Acesta va fi responsabil doar de eliminarea, cât mai curând posibil, a conținutului care poate provoca astfel de daune, cu condiția să fie notificat. În special, nu va fi responsabil pentru daunele care ar putea apărea, printre altele, din:
(i) interferențe, întreruperi, defecțiuni, omisiuni, defecțiuni telefonice, întârzieri, blocaje sau deconectări în funcționarea sistemului electronic, cauzate de deficiențe, supraîncărcări și erori în liniile și rețelele de telecomunicații sau din orice altă cauză care nu poate fi controlată de compania.
(ii) interferență nelegitimă prin utilizarea de programe rău intenționate de orice fel și prin orice mijloc de comunicare, cum ar fi virușii computerizați sau orice altul.
(iii) abuz necorespunzător sau inadecvat al site-ului web.
(iv) erori de securitate sau de navigare produse de o defecțiune a browserului sau de utilizarea versiunilor neactualizate ale acestuia. Administratorii COMPANIEI își rezervă dreptul de a retrage, total sau parțial, orice conținut sau informații prezente pe site.
SC Ya-Ya Color SRL exclude orice răspundere pentru daunele de orice fel care ar putea fi cauzate de utilizarea abuzivă a serviciilor disponibile gratuit și utilizate de Utilizatorii site-ului web. De asemenea, compania este exonerată de orice responsabilitate pentru conținutul și informațiile care pot fi primite ca urmare a formularelor de colectare a datelor, fiind aceeași numai pentru furnizarea serviciilor de întrebări și îndoieli. Pe de altă parte, în cazul producerii daunelor cauzate de utilizarea ilicită sau incorectă a serviciilor menționate, Utilizatorul poate fi revendicat de companie pentru daunele cauzate.
Veți apăra, despăgubi și menține compania inofensivă împotriva oricăror daune rezultate din reclamații, acțiuni sau cereri ale unor terți ca urmare a accesului sau utilizării site-ului web. De asemenea, vă obligați să despăgubiți TORO DECOR împotriva oricăror daune cauzate de utilizarea de către dvs. a „robots”, „spiders”, „crawlers” sau instrumentelor similare utilizate în scopul colectării sau extragerii de date. Sau orice altă acțiune din partea dvs. care impune o sarcină nerezonabilă asupra funcționării site-ului web.

7. Hiperlinkuri
Utilizatorul se obligă să nu reproducă în niciun fel, nici măcar printr-un hyperlink, site-ul web TORO DECOR, precum și oricare dintre conținuturile sale, cu excepția cazului în care este autorizat în scris în mod expres de către companie.
Site-ul TORO DECOR include link-uri către alte site-uri web administrate de terți, pentru a facilita accesul Utilizatorului la informațiile companiilor colaboratoare și / sau sponsorizatoare. În conformitate cu acest lucru, compania nu este responsabilă pentru conținutul site-urilor web menționate și nici nu se află într-o poziție de garant sau / sau parte care oferă serviciile și / sau informațiile care pot fi oferite unor terțe părți prin linkuri de la terți.
Utilizatorului i se acordă un drept limitat, revocabil și neexclusiv de a crea link-uri către pagina principală a site-ului web exclusiv pentru uz privat și necomercial. Site-urile web care includ un link către site-ul nostru web (i) nu pot implica faptul că compania recomandă acel site web sau serviciile sau produsele sale; (ii) nu trebuie să denatureze relația lor cu compania sau să susțină că compania a autorizat o astfel de legătură sau să includă mărci, nume, nume comerciale, sigle sau alte semne distinctive ale companiei; (iii) nu poate include conținut care poate fi considerat de prost gust, obscen, jignitor, controversat, care incită la violență sau discriminare bazată pe sex, rasă sau religie, contrar ordinii publice sau ilegale; (iv) nu poate face legături către nicio altă pagină a site-ului web decât pagina principală; (v) trebuie să facă legătura către adresa site-ului web în sine, fără a permite site-ului web care face link-ul să reproducă site-ul web ca parte a site-ului său web sau în unul dintre „cadrele” sale sau să creeze un „browser” pe oricare dintre paginile site-ul. TORO DECOR poate solicita, în orice moment, eliminarea oricărui link către site, după care trebuie să procedeze imediat la eliminarea acestuia. Compania nu poate controla informațiile, conținutul, produsele sau serviciile furnizate de alte site-uri web care au stabilit link-uri către site-ul web.
În consecință, SC Ya-Ya Color SRL nu își asumă niciun fel de responsabilitate pentru orice aspect legat de astfel de site-uri web.

8. Protecția datelor
Pentru a utiliza unele dintre Servicii, Utilizatorii trebuie să furnizeze anterior anumite date cu caracter personal. Pentru aceasta, SC Ya-Ya Color SRL va prelucra automat datele cu caracter personal în conformitate cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal. Pentru aceasta, Utilizatorul poate accesa politica urmată în tratarea datelor cu caracter personal, precum și stabilirea scopurilor stabilite anterior, astfel cum este prevăzut în condițiile definite în Politica de protecție a datelor prezentată pe acest site web.

9. Cookie-uri
SC Ya-Ya Color SRL își rezervă dreptul de a utiliza tehnologia „cookie” pe site-ul web, pentru a vă recunoaște ca un utilizator frecvent și a personaliza utilizarea site-ului dvs. web prin preselectarea limbii dvs. sau a conținutului mai dorit sau specific. „Cookie-urile” utilizate de site-ul web sau de terții care acționează în numele acestuia sunt asociate doar cu un utilizator anonim și computerul acestuia și nu furnizează în sine datele personale ale utilizatorului.
Cookie-urile sunt fișiere trimise către un browser prin intermediul unui server Web pentru a înregistra navigarea utilizatorului pe site, atunci când utilizatorul permite primirea acestora. În același timp, puteți șterge „cookie-urile” pentru care ar trebui să consultați instrucțiunile de utilizare a browserului dvs.
Datorită cookie-urilor, este posibil ca compania să recunoască browserul computerului utilizat de Utilizator pentru a furniza conținut și a afișa preferințele de navigare și publicitate, precum și pentru a recunoaște profilurile demografice pentru a măsura vizitele și parametrii de trafic, pentru a controla progresul și numărul de intrări.

10. Durata și încetarea
Furnizarea serviciului acestui site web și a celorlalte servicii au, în principiu, o durată nedeterminată. Cu toate acestea, compania poate rezilia sau suspenda oricare dintre serviciile portalului. Când este posibil, compania va anunța încetarea sau suspendarea prestării serviciului determinat.

11. Declarații și garanții
În general, conținutul și serviciile oferite pe site-ul web au doar scop informativ. Prin urmare,  SC Ya-Ya Color SRL nu acordă nicio garanție sau declarație cu privire la conținutul și serviciile oferite pe site-ul web, inclusiv, spre exemplu, garanții de legalitate, fiabilitate, utilitate, veridicitate, acuratețe sau comercializare, cu excepția măsurii în care astfel de declarații și garanții nu pot fi excluse prin lege.

12. Forță majoră
SC Ya-Ya Color SRL nu va fi deloc răspunzător în cazul incapacității de a furniza servicii, dacă acest lucru se datorează întreruperilor prelungite ale alimentării cu energie electrică, liniilor de telecomunicații, conflictelor sociale, greve, rebeliuni, explozii, inundații, acte și omisiuni ale Guvernului și, în general, toate cazurile de forță majoră sau eveniment fortuit.

13. Soluționarea litigiilor. Legea aplicabilă și jurisdicția
Aceste Condiții generale de utilizare, precum și utilizarea site-ului web, vor fi guvernate de legislația romana, care se va aplica la ceea ce nu este prevăzut în aceste condiții privind interpretarea, validitatea și execuția.

SC Ya-Ya Color SRL și Utilizatorul, renunțând în mod expres la orice altă jurisdicție, se supun instanțelor și tribunalelor de pe raza in care isi are sediul social SC Ya-Ya Color SRL, pentru orice controversă care ar putea apărea din existența, interpretarea sau aplicarea acestor Condiții Generale; Cu excepția cazurilor în care utilizatorul are statutul de consumator sau utilizator în conformitate cu legile aplicabile, în care această clauză nu va fi aplicabilă.
În cazul în care orice stipulare a acestor Condiții Generale de Utilizare se dovedește a fi inexecutabilă sau nulă în virtutea legislației aplicabile sau ca o consecință a unei rezoluții judiciare sau administrative, respectiva inexecutabilitate sau nulitate nu va face ca aceste Condiții Generale de Utilizare să fie inaplicabile sau nul în ansamblu. În astfel de cazuri, SC Ya-Ya Color SRL va proceda la modificarea sau înlocuirea menționatei stipulații cu alta valabilă și aplicabilă și care, pe cât posibil, atinge obiectivul și revendicarea reflectate în stipularea inițială.